Chủ Nhật, 21/07/2024

Sơ đồ tổ chức bộ máy VKSND Tỉnh Quảng Ngãi hiện nay

Viện trưởng VKSND
tỉnh Quảng Ngãi

 1. Phó viện trưởng

 2. Phó viện trưởng

 3. Phó viện trưởng

  1. Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự (Phòng 1)

  2. Phòng THQCT, KSXX phúc thẩm án hình sự (Phòng 7)

  3. Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự (Phòng 8)

  4. Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 9)

  5. Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật
   (Phòng 10)

  6. Phòng Thanh tra và kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
   (Phòng Thanh tra - Khiếu tố)

  7. Phòng tổ chức cán bộ (Phòng 15)

  8. Văn phòng tổng hợp

  1. Viện kiểm sát nhân dân
   TP. Quảng Ngãi

  2. Viện kiểm sát nhân dân
   huyện Bình Sơn

  3. Viện kiểm sát nhân dân
   huyện Sơn Tịnh

  4. Viện kiểm sát nhân dân
   huyện Tư Nghĩa

  5. Viện kiểm sát nhân dân
   huyện Mộ Đức

  6. Viện kiểm sát nhân dân
   thị xã Đức Phổ

  7. Viện kiểm sát nhân dân
   huyện Nghĩa Hành

  8. Viện kiểm sát nhân dân
   huyện Minh Long

  9. Viện kiểm sát nhân dân
   huyện Ba Tơ

  10. Viện kiểm sát nhân dân
   huyện Trà Bồng

  11. Viện kiểm sát nhân dân
   huyện Sơn Hà

  12. Viện kiểm sát nhân dân
   huyện Sơn Tây

  13. Viện kiểm sát nhân dân
   huyện Lý Sơn