Chủ Nhật, 16/06/2024

Lãnh đạo VKSND Tỉnh Quảng Ngãi đương nhiệm


Đồng chí
Phạm Thị Kim Liên

Viện trưởng VKSND
Tỉnh Quảng Ngãi


 1. Đồng chí
  Trần Quang Minh

  Phó viện trưởng


 2. Đồng chí
  Phạm Văn Lợi

  Phó viện trưởng


 3. Đồng chí
  Đinh Hồng Thanh

  Phó viện trưởng