Chủ Nhật, 21/07/2024

VKSND tỉnh Quảng Ngãi tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định, Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII

Thực hiện Công văn số 596-CV/BCSĐ ngày 28/6/2024 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về triệu tập Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định, Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII; sáng ngày 09/7/2024, toàn Ngành KSND tỉnh Quảng Ngãi đã tham dự Hội nghị dưới hình thức kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến các điểm cầu trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tại điểm cầu VKSND tỉnh, tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Kim Liên – Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Trần Quang Minh, Pham Văn Lợi – Phó Viện trưởng tỉnh cùng tập thể lãnh đạo phòng và công chức, người lao động của VKSND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có tập thể Lãnh đạo, công chức và người lao động tại đơn vị.

Tại Hội nghị, toàn Ngành đã được quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Ban chấp hành Trung ương về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Ban chấp hành Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Qua buổi triển khai, quán triệt, toàn Ngành KSND tỉnh Quảng Ngãi đã nắm những nội dung cơ bản của Quy định 144, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện Quy định, Chỉ thị đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị./.

Hoàng Cường – Phòng 15

Tin mới