Chủ Nhật, 16/06/2024

Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi kết luận kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Quyết định số 442/QĐ-VKS ngày 07/5/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 20/5/2024, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi do đồng chí Phạm Văn Lợi - Phó Viện trưởng làm Trưởng Đoàn đã công bố Quyết định và tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi. Thời điểm kiểm sát từ ngày từ 01/3/2023 đến ngày 30/4/2024.

Ngày 30/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Phạm Văn Lợi – Phó viện trưởng thông qua Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi

Qua quá trình trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã đánh giá được những ưu điểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 của VKSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo như: Đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; mở sổ tiếp nhận, theo dõi việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; sổ được cập nhật đầy đủ cột mục theo quy định; tiến hành thụ lý, xây dựng hồ sơ giải quyết khiếu nại đúng trình tự, thủ tục …. Tuy  nhiên, Đoàn kiểm sát cũng nêu ra những tồn tại, thiếu sót của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi trong việc giải quyết đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp và kiến nghị đến đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Điều tra viên rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong thời gian tới.

Cẩm Linh – Thanh tra – Khiếu tố

Tin mới