Chủ Nhật, 21/07/2024

Toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân tại lễ phát động thi đua cao điểm

Baoquangngai.vn)- Sáng 5/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm trong toàn Đảng bộ tỉnh lập thành tích chào mừng 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Ngãi; đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. 

Báo điện tử Quảng Ngãi trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tại buổi lễ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại lễ phát động.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại lễ phát động.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các Vụ địa phương, Vụ địa bàn các cơ quan xây dựng Đảng trung ương!

Kính thưa các đồng chí trong Tỉnh ủy!
Kính thưa các đồng chí tham dự lễ!

Hôm nay, trong không khí hân hoan của Kỷ niệm 35 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (1/7/1989 - 1/7/2024), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động phát động thi đua cao điểm trong toàn Đảng bộ tỉnh lập thành tích chào mừng 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Ngãi; đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin chào mừng các đồng chí đại biểu các cơ quan trrung ương, các đồng chí Tỉnh ủy và các đồng chí đại biểu tham dự Lễ phát động thi đua. Chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc buổi Lễ thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất nhiều lần khẳng định vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua, Bác nói “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Với quan điểm ấy, ngay từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp xâm lược, nhận thấy được vai trò quan trọng của phong trào thi đua cao điểm nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi nhân dân ta thi đua ái quốc: “Người người thi đua. Ngành ngành thi đua”. Trung ương Đảng đã thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc từ trung ương đến địa phương và phát động phong trào thi đua để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến kiến quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, đem hết sức mình phục vụ cho kháng chiến chống Pháp.

Từ đó phong trào thi đua đã phát triển mạnh mẽ qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Đảng, Nhà nước ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn quan tâm chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ để phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả như: phong trào “Người tốt việc tốt”, "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Một người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt"... đã động viên được sức người, sức của, lòng nhiệt thành cách mạng trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân phục vụ công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc.

Thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước, để hưởng ứng các phong trào thi đua cao điểm chính là chúng ta phải ra sức thi đua học tập tốt, sản xuất tốt, lao động giỏi vì mục tiêu lớn "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh". Từ các phong trào thi đua và các cuộc vận động của các ngành, các cấp đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu, các mô hình tiên tiến trong các phong trào: thi đua dạy tốt học tốt; lao động sản xuất kinh doanh giỏi; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động; phong trào thi đua quyết thắng, vì an ninh Tổ quốc; toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; thanh niên tình nguyện; phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà... Chính từ các phong trào thi đua cao điểm đã huy động được sức mạnh tiềm tàng và tiềm năng, trí tuệ sáng tạo trong mỗi con người, mỗi khối óc góp phần làm nên những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước của quê hương Quảng Ngãi anh hùng, nhất là trong chặng đường 35 năm tái lập tỉnh (1989 – 2024), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã luôn nỗ lực, nhiệt tình, tích cực hưởng ứng tham gia mạnh mẽ các phong trào thi đua gắn với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần tích cực cho tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng.

So với năm 1989, GRDP tăng gấp 22 lần, từ một nền kinh tế thuần nông, lâm, thủy sản, chúng ta đã có cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Quy mô nền kinh tế của tỉnh hiện nay đứng thứ 4/14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, đứng thứ 21/63 tỉnh, thành cả nước; thu nhập bình quân đầu người đều có bước tăng trưởng rõ rệt, GRDP bình quân đầu người  đứng thứ 2/14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành cả nước. Thu ngân sách, thu hút đầu tư đều có những bước phát triển vượt bật. 

Đối với nhiệm kỳ 2020 – 2025, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra được thực hiện đạt kế hoạch đề ra, tỉnh ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; lĩnh vực văn hoá, xã hội có bước chuyển biến tiến bộ; đời sống của nhân dân được cải thiện; hoạt động đối ngoại được mở rộng; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; chính trị - xã hội ổn định; lực lượng vũ trang được tăng cường; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố.

Những thành tựu và tiến bộ đã đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng khẳng định vai trò, vị trí của Quảng Ngãi trong sự phát triển của cả nước, khẳng định ý chí tự lực, tự cường, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và sự vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và Nhân dân Quảng Ngãi. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, song kết quả của những nỗ lực trong thời gian qua là tiền đề rất quan trọng cho sự bứt phá trong những năm đến, hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng nhận diện được việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XX cũng còn nhiều hạn chế, khó khăn như: Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, phủ xanh thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế; giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn còn lúng túng. Vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở chưa phát huy đúng mức. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, kết nạp đảng viên trong khu vực ngoài nhà nước còn khó khăn. Cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự đồng bộ. Hạ tầng dịch vụ, du lịch còn chậm phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới khó đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Chất lượng giáo dục và y tế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn chưa tốt. Công tác quốc phòng - an ninh tuy được đảm bảo nhưng vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất an ninh trật tự. 

Để khắc phục các hạn chế nêu trên, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Quảng Ngãi, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn Đảng bộ tỉnh lập thành tích chào mừng 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Ngãi; đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với Chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi quyết tâm chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để sớm đưa tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung vào năm 2025”.

Tại buổi lễ này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng, nêu cao tinh thần nhận thức và hành động của mình tham gia, thi đua thể hiện rõ quyết tâm với khẩu hiệu hành động “Đã cam kết là thực hiện, đã nói là làm”; “Tất cả chung tay vì một Quảng Ngãi phát triển toàn diện”; “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” nhằm thực hiện thắng lợi 5 nội dung thi đua mà đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh sẽ phát động ngay sau đây.

Để thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm lần này, tôi đề nghị:

(1) Các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kế hoạch này có hiệu quả, thiết thực, không phô trương, hình thức. Nội dung, chương trình thi đua phải được tổ chức triển khai sâu rộng, chất lượng, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế; đồng thời, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém của ngành, địa phương, đơn vị.

Về các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm đã được xác định rõ trong kế hoạch. Tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tập thể, cá nhân với tinh thần trách nhiệm chủ động cao nhất để triển khai thực hiện.

(2) Sức mạnh của đợt thi cao điểm không phải chỉ là khẩu hiệu kêu gọi mà chính là việc nêu gương, tôn vinh những con người, những tập thể tiêu biểu, điển hình tiên tiến, cổ vũ các cá nhân vượt khó, có những sáng tạo nổi trội trong công việc góp phần tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn... để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Hiệu quả cao nhất của phong trào thi đua chính là nhằm giáo dục con người. Vì vậy chúng ta cần chú trọng việc xây dựng, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, có tác dụng giáo dục sâu sắc trong quần chúng như lời Hồ Chủ tịch đã nói: “Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất dần đi”, “Lấy gương người tốt việc tốt đó để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Qua đợt thi đua cao điểm sẽ sơ kết, tổng kết và khen thưởng nhằm tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm cho cái tiêu cực bị đẩy lùi, cái tích cực ngày càng được phát triển và ngày càng nhân rộng ra, có sức mạnh lan tỏa sâu sắc, làm cho xã hội chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, văn minh hơn. 

(3) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng, phát hiện nhân tố mới, cách làm hay để kịp thời rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “đảng viên bốn tốt”, “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” là trọng tâm trong các phong trào thi đua cơ sở.

(4) Việc tổ chức sơ kết, tổng kết, trao tặng các hình thức khen thưởng cũng phải công khai, minh bạch, dân chủ và đúng lúc, kịp thời, đúng tinh thần lời dạy của Bác Hồ: “Thưởng phạt phải nghiêm minh, có công thì thưởng, có lỗi thì phạt; có công mới có Huân, phải có công Huân mới được thưởng Huân chương, thưởng cái nào đích đáng cái ấy... khen thưởng phải có tác dụng động viên, giáo dục nêu gương” để công tác thi đua và khen thưởng thực sự là động lực to lớn góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Kính thưa các đồng chí!

Nhân lễ phát động này, phát huy khí thế thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, tôi đề nghị toàn thể quân và dân trong tỉnh cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các hội, đoàn thể nhân dân các cấp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, hãy dấy lên phong trào thi đua cao điểm, cùng nhau đem cả nhiệt huyết, trí tuệ của mình chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành, thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, góp phần thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra “…Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước”.

Cuối cùng, tôi xin chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý sức khoẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Chúc lễ phát động thi đua cao điểm thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin mới