Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc ban hành Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 886/TB-VKS ngày 27/4/2021 trong công tác kiểm sát việc ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết đối với vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản” giữa nguyên đơn ông Võ Văn Thanh, bà Lê Thị Thông với bị đơn bà Lê Thị Cúc.
Tại phiên tòa xét xử ngày 25/9/2020, HĐXX Quyết định tạm ngừng phiên tòa theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 259 BLTTDS năm 2015 để xác minh, làm rõ, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ về lời khai của các bên đương sự; giám định chữ viết và các tài liệu chứng cứ khác đảm bảo cho việc giải quyết vụ án. Đến ngày 26/10/2020 Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm căn cứ Khoản 2 Điều 259, điểm h Khoản 1 Điều 214 BLTTDS 2015 ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 02/2020/QĐST-DS ngày 26/10/2020.
Do không đồng ý với việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án, ngày 12/11/2020 nguyên đơn ông Võ Văn Thanh, bà Lê Thị Thông kháng cáo yêu cầu hủy Quyết định tạm đình chỉ.
Xét thấy, trong thời hạn 01 tháng sau khi tạm ngừng phiên tòa, mặc dù các đương sự có đơn yêu cầu giám định nhưng Tòa án cấp sơ thẩm đã không tiến hành hoạt động tố tụng nào tiếp theo để giải quyết yêu cầu của đương sự, không thu thập chứng cứ theo lý do đã nêu trong Quyết định tạm ngừng phiên tòa, nhưng lại tạm đình chỉ với lý do “lý do để ngừng phiên tòa chưa được khắc phục”, là không đảm bảo quy định nên ngày 08/4/2021 Hội đồng phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã hủy Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 02/2020/QĐST-DS ngày 26/10/2020.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự trong thời gian đến, Kiểm sát viên cần lưu ý đến trường hợp tạm ngừng phiên tòa sau đó HĐXX ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án, có biện pháp kiểm sát phù hợp đảm bảo việc ra quyết định tạm đình chỉ của HĐXX đúng quy định.

Tác giả bài viết: Lê Thanh Loan - Phòng 9