Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các vụ án trật tự xã hội năm 2021

Vừa qua, VKSND tối cao đã ban hành Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2021.
Theo đó, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cần tăng cường kiểm sát chặt chẽ các hoạt động của Cơ quan điều tra ngay từ khi tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xác minh nguồn tin về tội phạm; nắm chắc các tố giác, tin báo tội phạm về trật tự xã hội; thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trực nghiệp vụ, tiếp công dân 24/24 giờ; thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội để nắm thông tin về tội phạm trật tự xã hội để tiến hành phân loại, xử lý theo quy định pháp luật.

Đặc biệt lưu ý các tố giác, tin báo về tội phạm giết người, xâm hại trẻ em; tội phạm liên quan đến người chưa thành niên, tội phạm mua bán người, tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng; tội phạm mạng, sử dụng công nghệ cao; tội phạm có tính chất “xã hội đen”; tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet và đánh bạc bằng các hình thức truyền thống; tội phạm về vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ và thụ lý giải quyết kịp thời. Thường xuyên tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tăng cường công tác tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phạm tội để ban hành văn bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm đối với các cơ quan hữu quan.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Bộ luật TTHS và Thông tư liên tịch số 01/2020 của liên ngành tư pháp trung ương về tạm đình chỉ, phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Kiểm sát chặt chẽ các căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Phối hợp với Cơ quan điều tra rà soát các tố giác, tin báo hoặc kiến nghị khởi tố đã tạm đình chỉ, nếu thấy lý do tạm đình chỉ không còn, thì yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi giải quyết ngay theo quy định của pháp luật; tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của các Cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành một số hoạt động điều tra cùng cấp và cấp dưới.

Đồng thời theo Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC, Viện kiểm sát nhân dân các cấp phải nâng cao trách nhiệm, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra; trong việc xét phê chuẩn các quyết định của Cơ quan điều tra, phải thận trọng, kiên quyết không phê chuẩn hoặc huỷ bỏ quyết định trái pháp luật, phê chuẩn các quyết định tố tụng bảo đảm việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt người phạm tội, không làm oan người vô tội; thực hiện nghiêm túc Quy trình tạm thời kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra, trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố; tạo điều kiện tốt nhất cho người tham gia tố tụng thực hiện quyền bào chữa; phải xem xét đầy đủ, kịp thời mọi ý kiến của người bào chữa, người tham gia tố tụng khác;

Phải kiểm sát chặt chẽ việc Cơ quan điều tra quyết định đình chỉ điều tra, không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự không có căn cứ. Kịp thời phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong hoạt động điều tra để ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, đảm bảo chất lượng của các kiến nghị phải được Cơ quan điều tra chấp nhận, khắc phục sửa chữa. Thông qua hoạt động kiểm sát kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót trong quản lý nhà nước là nguyên nhân phát sinh tội phạm để kiến nghị phòng ngừa tội phạm.

Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra, Toà án cùng cấp đảm bảo việc giải quyết án kịp thời, đúng pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng kéo dài, quá thời hạn, đặc biệt là các khiếu nại, tố cáo do các cơ quan trung ương, Đại biểu Quốc hội chuyển đến, các vụ việc báo chí nêu, các vụ việc có dấu hiệu oan, sai; tăng cường và nâng cao chất lượng trả lời thỉnh thị; tập trung hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm…

Toàn văn Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC ngày 12/01/2021.

Nguồn tin: Kiemsat.vn