Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra nghiệp vụ công tác kiểm sát tại Viện kiểm sát nhân tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-VKSTC-V12 ngày 16/4/2015 của Viện KSND tối cao, trong các ngày từ 06/11/2015 đến ngày 10/11/2015, Đoàn công tác của Viện KSND tối cao tiến hành kiểm tra nghiệp vụ công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự; vụ án hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp tại Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn kiểm tra gồm 05 đồng chí, trong đó: Đồng chí Võ Văn Thắng – Phó vụ trưởng Vụ 10 làm Trưởng đoàn, đồng chí Trần Văn Minh – Trưởng phòng Vụ 9 làm phó đoàn.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại các phòng nghiệp vụ 9, 10 và 12 Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi, Viện KSND huyện Lý Sơn và Viện KSND thành phố Quảng Ngãi. 

Đồng chí Võ Văn Thắng –Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 10/11/2015, Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo kết luận kết quả kiểm tra, đánh giá: Thực hiện chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động xây dựng chương trình và kế hoạch công tác; đề ra nhiều biện pháp thiết thực để thực hiện tốt khâu công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự; vụ án hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp và đạt được kết quả tích cực, toàn diện. Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót, Đoàn kiểm tra đã nhận xét, đánh giá cụ thể để Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức rút kinh nghiệm khắc phục.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Trần Hoàng Tuấn – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi đã cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của Đoàn đối với Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi kiểm tra Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành họp, bàn các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để làm tốt hơn nữa công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh../.

Đoàn công tác - Viện KSND tối cao chụp hình lưu niệm cùng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Quý – Phòng 10 Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi