Phòng 9 họp rút kinh nghiệm các phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình

Ngày 17/10/2018, tại Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi Phòng 9 tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với 02 phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình nhằm đánh giá kỹ năng của Kiểm sát viên tại phiên tòa.
Phòng 9 họp rút kinh nghiệm các phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm, các đồng chí Kiểm sát viên và chuyên viên phòng 9 tham dự đều chú ý theo dõi diễn biến phiên tòa, tác phong, phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Sau khi xem các phiên tòa rút kinh nghiệm từng đồng chí tham gia đều đưa ra ý kiến nhận xét của cá nhân về: tác phong, trang phục của Kiểm sát viên; quá trình kiểm sát thủ tục phiên tòa cũng như các phần hỏi, yêu cầu đề nghị, kháng nghị và phát biểu quan điểm; nhận xét góp ý Hội đồng xét xử.

Sau khi nghe từng ý kiến nhận xét của các đồng chí tham dự, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm đều thống nhất với ý kiến đóng góp của các đồng chí. Kết thúc cuộc họp, đồng chí Phạm Thị Kim Phượng kết luận đối với từng phiên tòa những ưu điểm và tồn tại cần khắc phục để nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ trong hoạt động kiểm sát và giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình.
                   Từ Phương Linh – Phòng 9