Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Sơn trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Sơn

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, ngày 30/3/2022 Viện KSND huyện Lý Sơn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Sơn. Đoàn do đồng chí Thiều Quang Tâm – Phó Viện trưởng, làm Trưởng đoàn, đồng chí Bùi Văn Hưng – Kiểm sát viên, làm thành viên.
Đ/C Thiều Quang Tâm – Phó Viện trưởng – Trưởng Đoàn tham gia góp ý kiến báo cáo công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Lý Sơn và thông nhất phương pháp tiến hành cuộc kiểm sát
Sau khi nghe ông Nguyễn Thọ Thanh –Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Sơn báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/3/2022 (thời điểm kiểm sát), các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ, sổ sách và tài liệu có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Qua kiểm sát nhận thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Sơn đã thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của BLTTHS năm 2015, TTLT số 01/2017 và Thông tư số: 28/TT-BCA ngày 26/3/2020 của Bộ Công an. Trong thời điểm kiểm sát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Sơn đã tiếp nhận, giải quyết 05/07 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đạt tỷ lệ 71,4% và mở đầy đủ các loại sổ sách, ghi chép đúng cột mục.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt còn hạn chế, tồn tại, vi phạm như sau: Hồ sơ vụ việc tin báo về tội phạm “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 20/11/2021 và ngày 21/11/2021 tại Vũng neo đậu tàu thuyền huyện Lý Sơn: Ngày 19/02/2022, hết thời hạn giải quyết 02 tháng, nhưng Cơ quan CSĐT Công an huyện Lý Sơn chưa ra một trong các quyết định theo quy định tại khoản 1 Điều 147 BLTTHS. Đồng thời, ngày 19/2/2022 Cơ quan điều tra Công an huyện Lý Sơn chuyền hồ sơ cho Viện kiểm sát và kèm theo Công văn đề nghị gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm là vi phạm khoản 2 Điều 147 BLTTHS (Chậm nhất 05 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh). Vi pham trên Viện kiểm sát đã ban hành Kiến nghị số: 170/KN-VKS ngày 23/3/2022 và được Cơ quan CSĐT Công an huyện Lý Sơn chấp nhận.
Nguyên nhân chính của những thiếu sót vi phạm trên là do Cán bộ, Điều tra viên được phân công tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa làm hết tránh nhiệm của minh. Trong khi, trước đó Kiểm sát viên đã có văn bản Thông báo cho Điều tra viên về đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Đồng thời, Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Lý Sơn chưa kịp thời kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo cán bộ, Điều tra viên được phân công trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm để thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của Bộ Luật tố Tụng hình sự, TTLT số 01/2017.
Tại cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra ưu điểm và các thiếu sót, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những vi phạm, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Sơn tiếp thu, khắc phục và rút kinh nghiệm.
Bùi Văn Hưng - VKS Lý Sơn