Viện KSND huyện Sơn Hà kiểm sát việc giao tài sản là quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu giá

Căn cứ Quyết định thi hành án số 147/QĐ-CCTHADS ngày 02/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Hà và Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số 37-2019/HĐDV-QN ngày 10/9/2019 và phụ lục hợp đồng số 09/29-2019/PLHĐ-HĐDV ngày 26/11/2020 giữa Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Hà và Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp Danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi.
Chấp hành viên đọc Quyết định bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá
Theo kết quả bán đấu giá tài sản ngày 25/12/2020 của Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp Danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 04/02/2021 tại thửa đất của ông Đinh Đắc Uyn và bà Đinh Thị Phương Dung (tọa lạc tại thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi); Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Hà tiến hành giao tài sản là: Quyền sử dụng diện tích 240m2 đất và nhà trên đất thuộc thửa đất số 46; Tờ bản đồ số: 8; địa chỉ thửa đất: Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, đã được UBND huyện Sơn Hà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 30/6/2014 (đất đứng tên ông Đinh Đắc Uyn và bà Đinh Thị Phương Dung). Bàn giao cho bà Nguyễn Thị Toàn là người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.


Kiểm sát viên kiểm sát biên bản bàn giao tài sản thi hành án
Tại buổi bàn giao, Chi cục THADS huyện Sơn Hà đã công bố Quyết định thi hành án; đại diện chính quyền địa phương, đại diện người được thi hành án và cán bộ địa chính đã tiến hành đo đạc, lập biên bản về hiện trạng nhà và đất; sau đó, thống nhất bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. Quá trình kiểm sát việc bàn giao tài sản, đại diện Viện kiểm sát đã kiểm sát đầy đủ quy trình; đảm bảo buổi bàn giao diễn ra an toàn, Quyết định thi hành án được thực thi trên thực tế, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thủy- Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Hà