Viện KSND huyện Mộ Đức kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND 05 xã trên địa bàn huyện Mộ Đức

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá trong năm 2016 của đơn vị đề ra và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộ Đức phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Mộ Đức tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND 05 xã (Đức Lân, Đức Phong, Đức Nhuận, Đức Hiệp, Đức Chánh). Qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát phát hiện UBND các xã vi phạm, tồn tại những dạng như:
Đ/c Phan Tấn Vũ –Trưởng Đoàn Kiểm sát phát biểu yêu cầu Chủ tịch UBND  xã Đức Hiệp chỉ đạo khắc phục vi phạm trong công tác THAHS

+ Không mở sổ theo dõi việc thi hành án hình sự ở địa phương đã vi phạm quy định tại Thông tư số 63/2011/TT-BCA ngày 07/9/2011 của Bộ Công an. (Đức Nhuận, Đức Chánh, Đức Hiệp);

+ Trường hợp người chấp hành án có nhiều tiến bộ, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, thực hiện xong nghĩa vụ án phí và tiền phạt, có đủ điều kiện để miễn, gảm phần hình phạt còn lại nhưng UBND xã không lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn, giảm phần hình phạt còn lại của án phạt cải tạo không giam giữ, đã vi phạm điểm g khoản 1 Điều 63 và điểm h khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án hình sự (Đức Lân, Đức Hiệp, Đức Chánh).

+ Việc theo dõi, quản lý người chấp hành án chưa chặt chẽ, nhiều bị án đi khỏi địa phương nhưng UBND xã không biết họ đi đâu, làm gì nên không theo dõi, giám sát, giáo dục được, UBND xã cũng không phối hợp với gia đình người chấp hành án để yêu cầu họ trở về thực hiện nghĩa vụ chấp hành án, đã vi phạm điểm e khoản 1 Điều 63, điểm g khoản 1 Điều 74 Luật thi hành án hình sự (Đức Lân, Đức Nhuận, Đức Phong).


Toàn cảnh cuộc kiểm sát trực tiếp công tác THAHS tại UBND xã Đức Phong

+ Không chuyển hoặc chậm chuyển (từ 02 tháng đến 01 năm) hồ sơ cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện để xem xét cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian chấp hành án cho người chấp hành án đã thi hành xong thời gian chấp hành án đã vi phạm khoản 3 Điều 62 và khoản 3 Điều 73 Luật Thi hành án hình sự (Đức Lân, Đức Hiệp, Đức Nhuận).
 

Toàn cảnh cuộc kiểm sát trực tiếp công tác THAHS tại UBND xã Đức Chánh
 
+ Người chấp hành án không thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định tại khoản 1 Điều 64 và khoản 1 Điều 75 Luật thi hành án hình sự, có trường hợp UBND xã, người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án không nhắc nhở, yêu cầu người chấp hành án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người chấp hành án để cho họ tái phạm tội đã vi phạm điểm c khoản 1 Điều 63 và điểm c khoản 1 Điều 74 Luật thi hành án hình sự (Đức Lân, Đức Chánh).
 

KSV Lương Thanh Tú thông qua quyết định và kế hoạch kiểm sát
trực tiếp công tác THAHS tại UBND xã Đức Nhuận

+ UBND xã không thực hiện việc bổ sung hồ sơ người chấp hành án theo quy định của pháp luật như: Trong hồ sơ không thể hiện việc người chấp hành án đã thi hành xong phần tiền phạt, án phí. Bản tự nhận xét của người chấp hành án không ghi việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành án như thế nào, một số trường hợp không có chữ ký của người chấp hành án, người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án không nhận xét cụ thể quá trình chấp hành án của người chấp hành án, việc nộp bản tự nhận xét của người chấp hành án không đúng thời gian quy định (3 tháng/lần),… vi phạm điểm b, điểm c khoản 1 Điều 68 và điểm b, điểm c khoản 1 Điều 80 Luật thi hành án hình sự (Đức Lân, Đức Nhuận).
 

Ông Nguyễn Quang Chính- Chủ tịch UBND xã Đức Chánh
phát biểu ghi nhận và tiếp thu ý kiến Đoàn kiểm sát

+ Chủ tịch UBND xã chậm ra quyết định phân công người giám sát, giáo dục người chấp hành án (từ 06 tháng đến 01 năm); Quyết định phân công người giám sát, giáo dục của UBND xã còn ghi căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính Phủ; xác định ngày chấp hành án của người thi hành án không đúng đã vi phạm điểm a, b khoản 1 Điều 63 Luật thi hành án hình sự (Đức Nhuận, Đức Phong).
 

Viện kiểm sát đã gọi hỏi người đang chấp hành án để xem xét quá trình chấp hành án của họ ở địa phương như thế nào, đồng thời răn đe, giáo dục, hướng dẫn họ tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các nghĩa vụ của người chấp hành án tránh tình trạng tái phạm tội trong thời gian chấp hành án.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành 05 kết luận, kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND các xã làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, vi phạm và trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị trong công tác thi hành án hình sự ở địa phương để rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại vi phạm mà Viện kiểm sát đã nêu.
 

Ông Huỳnh Văn SơnPhó Chủ tịch UBND xã Đức Nhuận
phát biểu ghi nhận và tiếp thu ý kiến Đoàn kiểm sát

Đại diện UBND các xã thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm đối với những vi phạm, tồn tại mà Đoàn kiểm sát đã nêu, chân thành tiếp thu những kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát và hứa sẽ khắc phục, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi hành án hình sự trong năm 2016 và những năm tiếp theo./.

Tác giả bài viết: Lương Thanh Tú - Viện KSND huyện Mộ Đức