VKSND huyện Ba Tơ tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 về kiểm sát tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Chiều ngày 24/09/2021, VKSND huyện Ba Tơ đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ. Đồng chí Đinh Văn Ngãi - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tiến hành kiểm sát.
Đồng chí Đinh Văn Ngãi- Viện trưởng VKSND huyện công bố Quyết định, kế hoạch KSTT

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Ngô Vĩnh Phong - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ báo cáo kết quả việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của đơn vị. Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan. Qua kiểm sát, nhận thấy: Công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ chú trọng quan tâm, đã mở sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, tiếp nhận và xử lý tin báo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Đã nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số: 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC  ngày 20/12/2017, quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố... Trong kỳ kiểm sát, Hạt kiểm lâm đã giải quyết 01 tin báo về tội phạm; chuyển để giải quyết theo thẩm quyền 03 vụ việc do Hạt kiểm lâm phát hiện chuyển Cơ quan Điều tra, công an huyện Ba Tơ; đang giải quyết 03 vụ (trong đó: 01 vụ tin báo về tội phạm, 02 vụ nguồn tin tội phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng).
 
Đồng chí Ngô Vĩnh Phong - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ báo cáo tại buổi Kiểm sát

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm sát  thông qua biên bản. Thay mặt Hạt Kiểm lâm, đồng chí Ngô Vĩnh Phong - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ đã tiếp thu các nội dung còn thiếu sót, thời gian đến sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin theo nội dung Quy chế phối hợp mà liên ngành đã ký kết./,
Lê Thị Thanh Châu – VKS Ba Tơ