Trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mộ Đức

Thực hiện Quyết định số 537/QĐ-VKS ngày 09/8/2021 của Viện trưởng VKSND huyện Mộ Đức, ngày 19/8/2021, Viện KSND huyện Mộ Đức tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Mộ Đức về việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, thi hành án phạt tù và việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đ/c Lê Trung Hiếu – Phó Viện trưởng, công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

Nhằm phòng chống dịch Covid -19 và đảm bảo việc thực hiện kế hoạch, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, Đoàn kiểm sát và Nhà tạm giữ đã phối hợp thực hiện việc kiểm tra y tế của từng thành viên trước khi tiến hành kiểm sát và đảm bảo thực hiện tốt 5k (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế).
Sau khi công bố Quyết định, đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát các loại sổ, sách, hồ sơ quản lý việc thực hiện các chế độ ăn, mặc ở, thăm gặp, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo; trực tiếp kiểm tra thực tế từng buồng tạm giữ, tạm giam.

Nhìn chung, Nhà tạm giữ Công an huyện Mộ Đức đã cơ bản thực hiện đúng các quy định về quản lý giam, giữ; hệ thống các loại sổ sách được cập nhật đầy đủ theo các loại biểu mẫu của Bộ công an; đảm bảo thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam; trong thời gian qua, không có đơn khiếu nại, tố cáo về tạm giữ, tạm giam. Đáng chú ý, Trưởng Nhà tạm giữ đã quan tâm, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua các lần kiểm sát trước và phối hợp tốt với Viện kiểm sát huyện về việc phòng chống dịch Covid. Đến nay, chưa phát sinh vi phạm trong công tác quản lý giam giữ, thi hành án phạt tù.
 
                                       
Đoàn kiểm sát phối hợp cùng Nhà tạm giữ tiến hành kiểm sát
 
Tại buổi công bố kết luận, Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện tiếp thu kết luận của Đoàn kiểm sát với mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Viện kiểm sát để công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.
Nguyễn Duy Thanh- Viện KSND huyện Mộ Đức