Phiên toà rút kinh nghiệm vụ án dân sự

Vào ngày 11/9/2015 và ngày 30/9/2015, Viện KSND thành phố Quảng Ngãi phối hợp cùng với Toà án nhân dân thành phố Quảng Ngãi tổ chức hai phiên toà dân sự rút kinh nghiệm (có ghi âm, ghi hình) vụ án dân sự “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Sang, bà Trần Thị Sự với bị đơn là ông Nguyễn Soạn; vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản là nhà và quyền sử dụng đất ” giữa nguyên đơn là ông Trần Đức Xuyên Vũ, bà Trần Thị Hải với bị đơn là ông Trần Tơ, bà Nguyễn Thị Phán .
Toàn cảnh phiên tòa

Tham dự phiên toà rút kinh nghiệm có Lãnh đạo Viện KSND thành phố Quảng Ngãi cùng các Kiểm sát viên, chuyên viên của đơn vị. Đ/c Nguyễn Hà Thanh là kiểm sát viên tham gia hai phiên toà trên.

Những người tham dự phiên tòa

Sau phiên toà, Viện KSND thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên tham dự phiên toà họp rút kinh nghiệm trên tinh thần góp ý để rút ra những ưu điểm, những mặt còn chưa làm được của Kiểm sát viên về việc nghiên cứu hồ sơ, lập hồ sơ và chuẩn bị tham gia phiên tòa, các hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên tòa, việc phát hiện vi phạm của Hội đồng xét xử để bổ sung vào bài phát biểu của KSV cũng như tác phong và cách diễn đạt của KSV tại phiên tòa… Từ đó giúp cho KSV rút ra bài học kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp. Thông qua việc tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm đã giúp cho Kiểm sát viên, cán bộ tham dự học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự.

Kiểm sát viên trình bày Phát biểu của KSV tại phiên tòa

Phiên toà rút kinh nghiệm có ý nghĩa rất lớn để giúp cán bộ, Kiểm sát viên tích lũy kinh nghiệm trong công tác Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự. Trong thời gian tới Viện KSND thành phố Quảng Ngãi sẽ cố gắng nhiều hơn để tổ chức nhiều phiên toà dân sự rút kinh nghiệm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên VKSND thành phố Quảng Ngãi “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả bài viết: Phi Phi – Viện KSND thành phố Quảng Ngãi