Phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách và xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Chiều ngày 22/01/2016, tại Tòa án nhân dân huyện Mộ Đức, mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ cho 04 trường hợp. Đây là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộ Đức trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung và kiểm sát thi hành án hình sự nói riêng nhằm đảm bảo pháp luật trong lĩnh vực này được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án.
Tại phiên họp, trên cơ sở các hồ sơ do Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Mộ Đức lập và đề nghị, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộ Đức phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật của các cơ quan liên quan về trình tự lập hồ sơ, việc chấp hành pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ của người chấp hành án.


Hội đồng xét rút ngắn, giảm thời gian chấp hành án

Qua đó, xét thấy có đủ điều kiện để xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho 02 trường hợp là 06 tháng, rút ngắn hết phần thời gian thử thách còn lại (06 tháng 04 ngày) cho 01 trường hợp và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 03 tháng cho 01 trường hợp.

Kết quả, Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ đã nhất trí như quan điểm của Kiểm sát viên.


Kiểm sát viên tham gia phiên họp

Việc xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong dịp Tết nguyên đán Bính thân 2016 là chính sách nhân đạo Nhà nước nhằm khuyến khích người chấp hành án tự giác phấn đấu, tích cực học tập, lao động cải tạo nhằm trở thành người có ích cho xã hội và cộng đồng dân cư./.

Tác giả bài viết: Lương Thanh Tú - Viện KSND huyện Mộ Đức