Kiến nghị yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Trà Bồng khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự

Qua trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Bồng.

Viện KSND huyện Trà Bồng đã phát hiện những vi phạm, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự của Chi cục THADS huyện như: Ra quyết định thi hành án không đúng với Bản án, Quyết định của Tòa án, nhận đơn yêu cầu thi hành án nhưng không cấp giấy biên nhận cho người nộp đơn, không thực hiện việc thông báo cho người phải thi hành án để họ thực hiện nghĩa vụ của mình, chậm nộp tiền vào Ngân sách nhà nước với số tiền 4.132.000 đồng (Bốn triệu một trăm ba mươi hai ngàn đồng chẳn) theo quy định của Luật thi hành án dân sự 2008, thủ tục lưu trữ hồ sơ không đúng quy định tại thông tư số: 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 của Bộ tư pháp.
 
Từ những vi phạm trên, Viện KSND huyện Trà Bồng đã ban hành kiến nghị số: 127/KN-KSTHADS ngày 21 tháng 5 năm 2015 yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Trà Bồng khắc phục những vi phạm để công tác thi hành án dân sự ngày càng đạt hiệu quả cao./.

Tác giả bài viết: Trương Thị Thu Thắm - Viện KSND huyện Trà Bồng