Liên ngành tư pháp Trung ương Họp về công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 08/5/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức họp Liên ngành tư pháp Trung ương.

Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Vụ Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi làm việc.


Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu buổi làm việc

 Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thái Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khiếu tố trình bày Thông báo kết quả công tác giải quyết và phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp Trung ương năm 2013 theo Quy định số 200/QĐPH/VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP ngày 26/01/2010. Nhìn chung, tình hình khiếu nại, tố cáo về tư pháp ở các cơ quan tư pháp Trung ương năm 2013 diễn biến tương đối ổn định, không có nhiều vụ việc phức tạp. Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, bức xúc, kéo dài đã được các cơ quan giải quyết về cơ bản. Điểm nổi bật năm 2013 là các cơ quan tư pháp trong phạm vi cả nước (do Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phối hợp) đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch sơ kết của Ban Nội chính Trung ương. Kết quả sơ kết đã đánh giá ưu điểm, hạn chế thiếu sót trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của mỗi ngành và của liên ngành tư pháp; đề xuất những giải pháp, kiến nghị có hiệu quả, góp phần tích cực phục vụ Báo cáo sơ kết của Ban Nội chính Trung ương trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị. Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều hạn chế, như: Việc phối hợp chưa được thường xuyên, chặt chẽ; các cơ quan chưa tích cực, chủ động trong việc phối hợp; tại một số địa phương việc phối hợp còn mang nặng tính hình thức; triển khai phối hợp trong giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể chưa kịp thời về tiến độ, đầy đủ về nội dung. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Kiểm sát, mà là nhiệm vụ của cả hệ thống các cơ quan tư pháp; do đó, cần phải có sự phối kết hợp của tất cả các cơ quan tư pháp.Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng đều nhất trí phải xây dựng một cơ chế phối hợp chặt chẽ, cụ thể và thống nhất giữa các cơ quan tư pháp từ Trung ương đến địa phương về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ những vấn đề nêu trên, các cơ quan tư pháp Trung ương sẽ phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Quy định số 200 ngày 26/01/2010 để hướng dẫn quan hệ phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của Liên ngành.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm đánh giá cao Vụ Khiếu tố Viện kiểm sát nhân tối cao đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, thống kê đầy đủ các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền để giải quyết; những khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, cơ quan thụ lý giải quyết đã thông báo cho các cơ quan có liên quan để phối hợp giải quyết. Đồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu, Vụ Khiếu tố Viện kiểm sát nhân tối cao tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan tham mưu giúp lãnh đạo liên ngành tư pháp Trung ương về quy trình, kế hoạch cụ thể xây dựng Thông tư liên tịch phục vụ công tác quản lý Nhà nước và công tác phối hợp về giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn tin: www.vksndtc.gov.vn