Triệu tập thí sinh dự kỳ tuyển dụng công chức tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh dự kỳ tuyển dụng công chức tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Danh sách thí sính đủ điều kiện dự thi


Tác giả bài viết: Phòng 15 - Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi