Thông báo Ý kiến chỉ đạo ngày 27/7/2020 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi về việc phòng, chống dịch Covid - 19