Kế hoạch Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019

Tác giả bài viết: Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi