Công văn ngày 28/7/2020 của Viện KSND tối cao về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19