Kiểm sát việc tiêu hủy tài sản, vật chứng

Thực hiện Quyết định số 268/QĐ-CTHDS ngày 21/6/2021 và Quyết định số 276/QĐ-CTHDS ngày 23/6/2021 Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi, ngày 30/6/2021 Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm có: Chấp hành viên Cục THADS tỉnh; đại diện Sở tài chính tỉnh Quảng Ngãi, đại diện Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã tiến hành mở niêm phong vật chứng để thực hiện việc tiêu hủy vật chứng, tài sản trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, bằng hình thức: Đốt cháy toàn bộ các chất ma túy. Hoạt động này được thực hiện dưới sự kiểm sát của Kiểm sát viên Phòng 8, Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi.
 


Vật chứng trong các vụ án Mua bán trái phép chất ma túy”.
 
Qua kiểm sát nhận thấy, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đã thực hiện đảm bảo đúng qui định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự năm 2014; Điều 33 Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính Phủ./.  
Nguyễn Thị Yến- KSV Phòng 8, Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi