Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Viện KSND huyện Trà Bồng

Vào ngày 27/11/2019, được sự đồng ý của Đảng bộ Huyện Trà Bồng, Chi bộ Viện KSND huyện Trà Bồng đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Phạm Hoài Tâm. Tham dự và chủ trì buổi lễ có đ/c chí Phạm Tấn Dương- Bí thư chi bộ- Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Bồng cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tấn Dương - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng  nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên và phân công đồng chí đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị trong thời gian thử thách.
 
Đồng chí Phạm Tấn Dương - Bí Thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng
 
Lễ kết nạp Đảng diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng dưới cờ Tổ Quốc, cờ Đảng, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh và trước sự chứng kiến của tập thể chi bộ Viện KSND huyện Trà Bồng, đồng chí Phạm Hoài Tâm đã đọc lời tuyên thệ, nguyện trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng.
 
Đồng chí Phạm Tấn Dương - Bí thư Chi bộ phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị
 
Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức được điều đó, Chi bộ Viện KSND huyện Trà Bồng đặc biệt quan tâm, thực hiện nghiêm túc công tác phát triển đảng viên và luôn tạo điều kiện giúp đỡ cho các quần chúng ưu tú có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng để được  tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng. Qua đó đã góp phần phát triển, nâng cao chất lượng cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.
Phạm Hoài Tâm - VKS Trà Bồng