Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tơ tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chiều ngày 26/03/2019, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tơ đã tiến hành Đại hội Chi hội luật gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Văn Năm - Chủ tịch Hội luật gia huyện Ba Tơ cùng toàn thể 09 hội viên Chi hội.
Đồng chí Rô Đăm Quyết - Chủ tịch Chi hội Luật gia Viện kiểm sát, nhiệm kỳ 2013-2018 khai mạc Đại hội
Đại hội đã nghe đồng chí Lê Hồng Long - Chi hội phó Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tơ trình bày báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018. Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tơ đã tích cực hoạt động, hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Hội đề ra, góp phần thiết thực vào chức năng, nhiệm vụ bảo vệ pháp chế Xã hội chủ nghĩa. Trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Hội đã phối hợp với Hội luật gia huyện Ba Tơ cùng cấp ủy địa phương tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện 03 đợt/ năm; tham gia góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật như dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992, Bộ luật Dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự…Với thành tích đạt được, trong nhiều năm qua Chi hội liên tục được cấp có thẩm quyền khen thưởng cho tập thể và các cá nhân.
Tại buổi thảo luận, các hội viên đã tham gia góp ý Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và bàn các giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ tới. 
Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tơ ghi nhận kết quả hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với Chi hội trong sinh hoạt, phân công nhiệm vụ và công tác phối hợp, tham gia các hoạt động….


Đồng chí Đinh Văn Năm - Chủ tịch Hội Luật gia huyện Ba Tơ phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Văn Nam - Chủ tịch Hội luật gia huyện Ba Tơ thống nhất với báo cáo tại Đại hội, tuy nhiên, đồng chí cũng nêu ra một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục nhằm đảm bảo hoạt động của Chi hội đạt thành tích cao hơn trong các nhiệm kỳ tiếp theo.
Đại hội Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tơ tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả đã bầu được 02 đồng chí vào Ban chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội luật gia cấp trên.


BCH khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024
                                                                      

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thùy - Viện KSND huyện Ba Tơ