Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, đảng viên năm 2020

Thực hiện Công văn 41-CV/ĐU ngày 20/11/2020 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh, Hướng dẫn 05-HD/ĐUK ngày 18/11/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2020. Ngày 24/11/2020 Chi bộ 2 trực thuộc Đảng ủy Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị sinh hoạt Chi bộ để đánh giá chất lượng đảng viên năm 2020, với toàn thể đảng viên trong chi bộ tham dự (09/09 đảng viên, 100%).

Tại hội nghị đồng chí bí thư chi bộ đã báo cáo kết quả hoạt động của Chi bộ trong năm 2020, nghiêm túc kiểm điểm đánh giá chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên sinh hoạt tại chi bộ. Kết quả cuộc họp đánh giá, xếp loại đạt 100%  đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ bỏ phiếu đề nghị cấp trên công nhận tập thể Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề nghị công nhận 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm là việc để các cấp ủy, tổ chức đảng tự kiểm tra lại mình, từ đó có những khắc phục những ưu khuyết điểm trong việc quản lý chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ, làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Chi bộ II đã thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên, đánh giá khách quan chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2020. Với những kết quả đạt được trong năm, mỗi cán bộ đảng viên sẽ không ngừng phấn đấu, phát huy để đưa chi bộ ngày càng xuất sắc, vững mạnh.
 
                             Vũ Thị Lệ- Phòng 15 Viện KSND tỉnh