01:14 ICT Thứ hai, 23/07/2018
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

Menu

Sang kien
cntt
tin bao
ksvcb
vbpl

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 241

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 79114

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2028298

Tin tức » Trao đổi pháp luật »

Quang cao giua trang

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố trong giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiển nghị khởi tố qua hoạt động yêu cầu xác minh, thực tiễn tại Viện KSND huyện Nghĩa Hành

Thứ hai - 31/07/2017 14:01
Thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó xác định “tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra”, Luật tổ chức VKSND năm 2014 đã xác định vai trò, trách nhiệm của trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạmvà kiến nghị khởi tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, góp phần đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm minh, mọi hành vi xâm hại lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được phát hiện, xử lý kịp thời theo pháp luật, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm. Trong nội dung bài viết, tôi phân tích về hoạt động yêu cầu xác minh của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đồng thời chỉ ra những vướng mắc trong hoạt động yêu cầu xác minh và giải pháp khắc phục, trên cơ sở thực tiễn tại Viện KSND huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
          1/ Cơ sở pháp lý thực hiện quyền yêu cầu xác minh đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
          Trên cơ sở nội dung của chức năng  “thực hành quyền công tố trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” và “kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”  quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6; điểm a khoản 2 Điều 6 Luật tổ chức Viện KSND năm 2014 và quyền “đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thực hiện” của Viện KSND quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật này. Viện KSND tối cao đã ban hành các quyết định, chỉ thị hướng dẫn, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong đó có đề cập đến hoạt động yêu cầu xác minh của Viện kiểm sát, cụ thể:
          -  Quy chế công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-VKSTC ngày 17/10/2014;
          - Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2017; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai.
          Tại tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Viện trưởng Viện trưởng VKND tỉnh đã ban hành Kết luận số 603/VKS ngày 31/3/2017 về một số giải pháp chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, kèm theo Quy trình kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (Phụ lục 1). Trong đó nhấn mạnh nội dung về hoạt động yêu cầu xác minh, “Kiểm sát viên phải nghiên cứu hồ sơ, trích cứu tài liệu và đề ra yêu cầu xác minh, nêu rõ những nội dung cần xác minh để kiểm tra tính xác thực của nguồn tin; thu thập, củng cố chứng cứ để làm rõ những tình tiết liên quan đến những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự, được quy định tại Điều 63 BLTTHS. Văn bản yêu cầu xác minh phải được Lãnh đạo đơn vị duyệt và lưu vào hồ sơ kiểm sát tin báo”.
          Có thể thấy, Luật, văn bản dưới Luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành, của địa phương đã tạo cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận vững chắc cho việc thực hiện quyền yêu cầu xác minh của Viện kiểm sát đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
          2/ Sự cần thiết của yêu cầu xác minh và thực tiễn tại VKSND huyện Nghĩa Hành.
          2.1 Vài nét về hoạt động yêu cầu xác minh
          “Yêu cầu xác minh” có thể hiểu là hoạt động của Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thực hiện một số hoạt động xác minh, điều tra liên quan đến nguồn tin đã tiếp nhận, bao gồm yêu cầu làm rõ những tình tiết của vụ việc, về biện pháp nghiệp vụ, hỗ trợ khác để có căn cứ giải quyết.
          Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận, Kiểm sát viên (KSV) được phân công kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nghiên cứu, đánh giá các tài liệu, chứng cứ ban đầu từ đó đề ra yêu cầu xác minh đối với cơ quan thụ lý giải quyết. Đồng thời, kiểm sát quá trình, kết quả xác minh những yêu cầu của VKS[1]. Việc VKS đề ra yêu cầu xác minh bộc lộ những ưu điểm sau trong quá trình kiểm sát việc giải quyết:
          Thứ nhất, trực tiếp làm rõ những tình tiết của vụ việc; xác định có hay không yếu tố cấu thành tội phạm khi Điều tra viên (ĐTV) chưa xác minh toàn diện, triệt để, còn tồn tại làm ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết. Với vai trò là cơ quan thực hành “quyền công tố”, việc nắm chắc tình tiết, dấu hiệu tội phạm  trong vụ việc ngay từ giai đoạn “tiền khởi tố” sẽ đảm bảo chất lượng trong việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố và hoạt động kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử .
          Thứ hai, KSV chủ động hơn trong việc thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ, không bị động theo tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ do Điều tra viên (ĐTV) cung cấp. Qua đó, chủ động về thời gian, đôn đốc tiến độ giải quyết của cơ quan thụ lý giải quyết, đảm bảo thời hạn giải quyết theo Luật định[2].
          Thứ ba, nâng cao quan hệ phối hợp liên ngành, cụ thể là giữa KSV và ĐTV trong công tác phối hợp, trao đổi, định hướng giải quyết. Thông qua việc yêu cầu xác minh, KSV có thể trực tiếp cùng ĐTV thực hiện hoạt động xác minh hoặc gián tiếp kiểm sát kết quả xác minh, từ đó đánh giá các tài liệu, chứng cứ, thống nhất quan điểm giải quyết.
          2.2 Thực tiễn hoạt động yêu cầu xác minh tại Viện KSND huyện Nghĩa Hành
          Theo số liệu thống kê 06 tháng đầu năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017):
          + Cơ quan CSĐT thụ lý giải quyết 20 tin báo, tố giác (cũ: 01, mới: 19);
          + Giải quyết: 17 tin. (Không khởi tố: 11; Khởi tố: 04; Tạm dừng 02)
          Lý do tạm dừng: 01 tố giác do không xác định nơi cư trú của đối tượng; 01 tin báo đang chờ kết luận giám định;
          + Viện KSND huyện Nghĩa Hành đã ban hành 20 Yêu cầu xác minh.
          Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đ/c Viện trưởng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đặc biệt trong hoạt đó. Cụ thể: ngay từ giai đoạn tiếp nhận hồ sơ, KSV phải nghiên cứu hồ sơ, đề xuất yêu cầu xác minh và báo cáo kết quả xác minh thường xuyên (7 ngày) bằng văn bản cho Lãnh đạo Viện để nắm tiến độ giải quyết; khi xét thấy có nhiều tình tiết, diễn biến phức tạp, KSV chủ động đề xuất thêm yêu cầu xác minh, không giới hạn số lượng yêu cầu xác minh. Kết quả cho thấy việc giải quyết tin báo, tố giác hiệu quả hơn với thời gian ngắn, hạn chế các tin báo, tố giác phải tạm dừng hoặc gia hạn giải quyết; phối hợp liên ngành CQĐT - VKS ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Tất cả các tin báo, tố giác về tội phạm được KSV, ĐTV bàn bạc từ giai đoạn tiếp nhận, thụ lý và giải quyết một cách nhịp nhàng, chính vì vậy không xảy ra trường hợp quá hạn giải quyết.
          3/ Vướng mắc khi thực hiện và giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng yêu cầu xác minh.
          Trong thực tiễn hoạt động yêu cầu xác minh, KSV hiểu và đưa ra yêu cầu xác minh mang tính thủ tục, hay đơn giản chỉ là “thiếu gì yêu cầu đó”, do đó yêu cầu xác minh chưa chất lượng, tính định hướng xác minh chưa đảm bảo và tính thống nhất toàn ngành chưa cao. Để khắc phục, nâng cao chất lượng yêu cầu xác minh, cần thực hiện những giải pháp sau:
          Thứ nhất, KSV phải nắm chắc nội dung vụ việc; kiểm sát chặt chẽ từ giai đoạn tiếp nhận, thụ lý của cơ quan thụ lý giải quyết; đặc biệt là theo dõi tiến độ xác minh thông qua hồ sơ và ĐTV được phân công giải quyết. Đồng thời, KSV cần mạnh dạn đề ra nhiều yêu cầu xác minh trong vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, tránh việc nể nang, giữ quan hệ liên ngành;
          Thứ hai, cần xây dựng nội dung thống nhất, bao gồm: những nội dung cần thiết phải có (Ví dụ: xác định nhân thân lai lịch của đối tượng; làm rõ các yêu cầu của người bị hại…) và nội dung tùy nghi về yêu cầu xác minh trong từng loại tội, nhóm tội, đặc thù của từng vụ việc.
          Tóm lại, thực hiện tốt và nâng cao chất lượng bản yêu cầu xác minh góp phần giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của KSV theo yêu cầu của cải cách tư pháp.
         
          Nguyễn Nhật Tân - Viện KSND huyện Nghĩa Hành


[1] Xem khoản 3 Điều 13 Luật Tổ chức Viện KSND
[2] Xem khoản 2 Điều 103 Bộ luật Tố tụng hình sự

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn:

Những tin cũ hơn:

 

Ảnh hoạt động

Đăng nhập thành viên