15:26 EDT Thứ hai, 15/08/2022
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

Menu

Chuyên đề sáng kiến
Hướng dẫn nghiệp vụ
Án lệ
PBGDPL tỉnh
Trang công bố bản án Tòa án
Bộ pháp điển

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 59


Hôm nayHôm nay : 20351

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 385450

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11803360

Tin tức » Tin ngành KSND »

Hoc tap HCM
Chúc mừng năm mới
Quang cao giua trang

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong ngành KSND

Thứ năm - 21/06/2018 00:11
(kiemsat.vn) Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 07- KH/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/BCSĐ ngày 31/01/2018, thực hiện trong ngành KSND.

Theo đó, Ban cán sự đảng VKSND tối cao quy định nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết
- Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Ngành lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.
- Các cơ quan, đơn vị báo chí trong Ngành chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền (Thời gian thực hiện: Thường xuyên).
2. Về xây dựng thể chế tổ chức bộ máy, biên chế
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy định của Ngành về tổ chức bộ máy theo nguyên tắc “một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính”.
- Đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý cán bộ đi đôi với xây dựng và thực hiện tốt cơ chế giám sát việc thực hiện phân cấp.
- Sửa đổi, bổ sung các quy định về thực hiện Bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Ngành. Nghiên cứu, đề xuất cải cách chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với đặc thù tố chức và hoạt động của VKSND.
- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức VKSND năm 2014 đối với những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện trình ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định.
- Tiếp tục hoàn thiện Đề án “Tổ chức, biên chế của ngành KSND đến năm 2020 bảo đảm theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 ”, Đề án “Vị trí việc làm của VKSND”.
Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học và các đơn vị có liên quan thực hiện (Thời gian: Trong năm 2018, 2019).
3. Về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế
- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy làm việc cấp vụ, cấp phòng theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn thành một đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ có tính chất tương đồng; có chính sách phù hợp đối với công chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.
Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện (Thời gian thực hiện: Trong năm 2018, 2019).
- Thực hiện tổng rà soát biên chế trong toàn Ngành nhằm đánh giá đúng thực trạng, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để điều chỉnh hợp lý chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện, đảm bảo theo lộ trình, cả trước mắt và lâu dài (Thời gian thực hiện: Trong năm 2018).
- Bố trí, sắp xếp biên chế, Kiểm sát viên, Điều tra viên, công chức, viên chức hợp lý, đảm bảo phân loại theo công việc để tùng bước hình thành các chuyên gia giỏi ở các lĩnh vực công tác để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, khẩn trương cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; đánh giá đúng thực trạng quản lý, sử dụng biên chế tại các đơn vị trong toàn Ngành; sắp xếp, điều chỉnh tăng biên chế, tăng Kiểm sát viên cho các đơn vị nghiệp vụ, các địa phương có khối lượng công việc lón, phức tạp hoặc được giao tăng thêm nhiệm vụ; giảm biên chế, giảm Kiểm sát viên ở các đơn vị hành chính, phục vụ hoặc nhũng đon vị ít việc.
Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan trong Ngành thực hiện (Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo).
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, theo đó đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.
Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan trong Ngành thực hiện (Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2018- 2020).
- Tiếp tục thực hiện lộ trình công tác cán bộ cấp chiến lược của ngành Kiểm sát nhân dân, báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền cho chủ trương để thực hiện quy trình kiện toàn chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đáp úng yêu cầu thay thế nhân sự lãnh đạo, quản lý của Ngành.
Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện (Thời gian thực hiện: Trong năm 2018).
4. Về ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế
Tăng cường nghiên cứu, áp dụng khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực công tác của ngành, xây dụng các phần mềm quản lý, phầm mềm phục vụ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; tổng kết, đánh giá và có giải pháp sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành.
Giao Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch - tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng VKSND tối cao thực hiện (Thời gian: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo).
5. Về công tác thanh tra, kiểm tra
- Chủ động kiếm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW và Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban cán sự đảng VKSND tối cao; chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập để khắc phục, phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả đế phổ biến, nhân rộng, xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và những trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực hoặc loại bỏ người không cùng “phe cánh”. Hằng năm, tổng họp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm.
Giao Thanh tra VKSND tối cao chủ trì, phối hợp ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp và các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện (Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo).
Phạm Hằng (giới thiệu)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn:

Những tin cũ hơn:

 

Thông báo mới

Ban Tuyên truyền VKSND tỉnh: V/v Triển khai tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 nãm Ngày sinh ðồng chí Chủ tịch Hội ðồng Nhà nýớc Võ Chi Công (07/8/1912 – 07/8/2022)
Ban Tuyên truyền VKSND tỉnh: V/v Triển khai tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 75 nãm Ngày Thýõng binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)
Ban tuyên truyền VKSND tỉnh: V/v Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
UBND tỉnh: Về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nãm 2022 của ngành KSND tỉnh Quảng Ngãi
Kế hoạch Tham gia Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI” và Tuyên truyền tìm hiểu về truyền thống 62 năm của Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2022)
Phát động tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 2022 trong ngành KSND
Chương trình công tác tuyên truyền năm 2022 của Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi
Kế hoạch tuyên truyền năm 2022 của Viện KSND tối cao
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”
Lịch tiếp công dân
Kết quả xử lý đơn
Tin báo tố giác
Kế hoạch - Tài chính
Chuyển đổi số
Nét đẹp Kiểm sát

Ảnh hoạt động

Đăng nhập thành viên