13:19 EDT Thứ tư, 06/07/2022
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

Menu

Chuyên đề sáng kiến
Hướng dẫn nghiệp vụ
Án lệ
PBGDPL tỉnh
Trang công bố bản án Tòa án
Bộ pháp điển

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 74

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 73


Hôm nayHôm nay : 20407

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 126215

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10769281

Tin tức » Đảng, Đoàn thể »

Hoc tap HCM
Chúc mừng năm mới
Quang cao giua trang

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ ba - 10/08/2021 20:59
(Báo Quảng Ngãi)- Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước ta, với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Do vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng phải được tăng cường hơn nữa, với những biện pháp phù hợp.

Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Qua đó, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
 
LTS:  Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Kể từ số báo 5461, ra ngày 28/2/2021, Báo Quảng Ngãi (báo in) mở chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" trên số báo thứ Hai hằng tuần. Báo Quảng Ngãi rất mong nhận được bài viết của các tác giả trong và ngoài tỉnh.

 

Kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng
 
Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Trải qua lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đã kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam và quy luật phát triển của thời đại, nhờ đó đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng (bên trái) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân trong năm 2021. Ảnh: THANH THUẬN
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng (bên trái) trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân trong năm 2021. Ảnh: THANH THUẬN
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
 
Đảng ta luôn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với những biện pháp phù hợp trong từng giai đoạn. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
 
Nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch
 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhận định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi để phát triển, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, với sự phát triển bùng nổ của Internet và mạng xã hội (MXH) toàn cầu... các thế lực thù địch và phản động đã ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta, nhất là trên mặt trận tư tưởng, chính trị, với những chiêu thức và thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Chúng đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", lợi dụng MXH để truyền bá quan điểm sai trái, tung tin bịa đặt xuyên tạc lịch sử, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong các dịp lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước ta. 
 
Các thế lực thù địch tìm mọi cách tấn công chúng ta để phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền, cổ xúy chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân tộc, kích động chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội... hòng thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong hệ thống chính trị và xã hội...   
 Cán bộ, công chức huyện Bình Sơn tham dự Lễ chào cờ và sinh hoạt chuyên đề
Cán bộ, công chức huyện Bình Sơn tham dự Lễ chào cờ và sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo Bác". ẢNH: TL
Tại Quảng Ngãi, cơ quan chức năng đã phát hiện một số đối tượng sử dụng MXH đăng tải thông tin, chia sẻ những bài viết, video vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, đăng tải thông tin giả mạo, xấu, độc. Một số đối tượng truyền gửi qua Zalo, Messenger những thông tin thất thiệt, tin giả, tin thiếu kiểm chứng, chia sẻ bài viết trên các trang mạng không chính thống; vào phần bình luận của tài khoản khác để tham gia bình luận tiêu cực với nội dung ẩn ý kích động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Một số đối tượng lợi dụng vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để đăng tải trên MXH với dụng ý xuyên tạc bản chất sự việc, gây tâm lý hoài nghi, bất an trong nhân dân...
 
Hiện nay, cả nước nói chung và Quảng Ngãi nói riêng đang nỗ lực đẩy lùi đại dịch Covid-19. Cả hệ thống chính trị và toàn dân chung sức đồng lòng phòng, chống dịch bệnh, đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau vượt qua khó khăn do dịch bệnh... Trong khi đó, một số tổ chức, đối tượng phản động, cơ hội chính trị lợi dụng dịch Covid-19, sử dụng "truyền thông đen" để chống phá nước ta. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết đăng tải, phát tán thông tin xấu, độc, sai sự thật về công tác phòng, chống Covid-19 của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; đưa hình ảnh cắt ghép về những người tử vong do Covid-19 ở nước ngoài để gieo rắc tâm lý hoang mang trong xã hội; thêu dệt thông tin Nhà nước ta không lo cho dân; tìm cách kích động, lôi kéo người dân không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch...
 
Những phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới nguy hiểm ở chỗ tạo nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoang mang, gây "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, làm ảnh hưởng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gây tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội...
 
Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW
 
Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, nhất là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực. Trước âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, các cấp ủy đảng trong tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phải xác định đây là công việc quan trọng hàng đầu, thường xuyên, lâu dài và phải có biện pháp phù hợp với thực tiễn. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để phát huy thành quả cách mạng, tự hào, tự tôn dân tộc, đóng góp xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, tạo sức tự đề kháng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, từ đó chủ động đấu tranh phản bác.
 
Cần phát huy vai trò của hệ thống báo chí và hoạt động của các Fanpage, trang web địa phương, đơn vị trong việc chủ động đăng tải thông tin chính thống để định hướng dư luận xã hội, lan tỏa những việc làm tốt trong cộng đồng, xã hội. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và một số cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", tăng cường các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên Internet, MXH và các kênh truyền thông khác để góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác theo dõi, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, triển khai thực hiện công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, MXH; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật, xấu độc, vi phạm Luật An ninh mạng...
 
Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Phát huy dân chủ, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội. Các cấp ủy đảng chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, sớm phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nổi cộm mới phát sinh, những vấn đề bất cập, bức xúc trong xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, gây mất ổn định chính trị.../.
*Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ĐẶNG NGỌC DŨNG
 

Nguồn tin: baoquangngai.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn:

Những tin cũ hơn:

 

Thông báo mới

Ban Tuyên truyền VKSND tỉnh: V/v Triển khai tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 nãm Ngày sinh ðồng chí Chủ tịch Hội ðồng Nhà nýớc Võ Chi Công (07/8/1912 – 07/8/2022)
Ban Tuyên truyền VKSND tỉnh: V/v Triển khai tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 75 nãm Ngày Thýõng binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)
Ban tuyên truyền VKSND tỉnh: V/v Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
UBND tỉnh: Về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nãm 2022 của ngành KSND tỉnh Quảng Ngãi
Kế hoạch Tham gia Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI” và Tuyên truyền tìm hiểu về truyền thống 62 năm của Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2022)
Phát động tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 2022 trong ngành KSND
Chương trình công tác tuyên truyền năm 2022 của Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi
Kế hoạch tuyên truyền năm 2022 của Viện KSND tối cao
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”
Lịch tiếp công dân
Kết quả xử lý đơn
Tin báo tố giác
Kế hoạch - Tài chính
Chuyển đổi số

Ảnh hoạt động

Đăng nhập thành viên