00:11 EDT Thứ sáu, 14/08/2020
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

Hệ thống văn bản »

Quang cao giua trang
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
2274/UBND 19/05/2020

Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về...

Tải về
2023/UBND 08/05/2020

Công văn ngày 09/5/2020 của UBND tỉnh về việc các biện pháp...

Tải về
62/KH-UBND 06/05/2020

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các...

Tải về
4398-CV/TU 03/05/2020

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số...

Tải về
278/KH-TU 28/04/2020

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày...

Tải về
173/TB-TW 05/04/2020

Thông báo kết luận của ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ...

Tải về
1901/UBND-KGVX 28/04/2020

Công văn ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các...

Tải về
19/HD-VKSTC 28/04/2020

Hướng dẫn việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng...

Tải về
05/CT-VKSTC 26/04/2020

Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết...

Tải về
19/CT-TTg 23/04/2020

Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,...

Tải về
1815/UBND 22/04/2020

Công văn ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về Thực hiện các biện...

Tải về
111 /QĐ-VKSTC 16/04/2020

Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi...

Tải về
108/QĐ-VKSTC 15/04/2020

Quyết định ban hành Hệ thống mẫu trong hoạt động của Thanh...

Tải về
51/KH-VKSTC 09/04/2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị " Tập huấn công tác thực hành...

Tải về
1667/UBND 15/04/2020

Công văn ngày 16/4/2020 về việc triển khai các biện pháp...

Tải về
489/QĐ-TTg 07/04/2020

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW...

Tải về
45/2020/NĐ-CP 07/04/2020

Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường...

Tải về
03/HĐPBGDPL 08/04/2020

Công văn về việc tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến...

Tải về
686/SNV-CCVTLT 12/04/2020

Công văn về việc quản lý tài liệu khi cơ quan, tổ chức chia,...

Tải về
48/KH-UBND 07/04/2020

Kế hoạch thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng...

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7
 
Lịch tiếp công dân
Kết quả xử lý đơn
Tin báo tố giác
Kế hoạch - Tài chính

Ảnh hoạt động

Đăng nhập thành viên