01:24 EDT Thứ sáu, 14/08/2020
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

Hệ thống văn bản »

Quang cao giua trang
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
21/CT-TTg 24/05/2020

Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt...

Tải về
2274/UBND 19/05/2020

Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về...

Tải về
2023/UBND 08/05/2020

Công văn ngày 09/5/2020 của UBND tỉnh về việc các biện pháp...

Tải về
62/KH-UBND 06/05/2020

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các...

Tải về
4398-CV/TU 03/05/2020

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số...

Tải về
278/KH-TU 28/04/2020

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày...

Tải về
173/TB-TW 05/04/2020

Thông báo kết luận của ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ...

Tải về
1901/UBND-KGVX 28/04/2020

Công văn ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các...

Tải về
19/HD-VKSTC 28/04/2020

Hướng dẫn việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng...

Tải về
05/CT-VKSTC 26/04/2020

Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết...

Tải về
19/CT-TTg 23/04/2020

Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,...

Tải về
1815/UBND 22/04/2020

Công văn ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về Thực hiện các biện...

Tải về
111 /QĐ-VKSTC 16/04/2020

Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi...

Tải về
108/QĐ-VKSTC 15/04/2020

Quyết định ban hành Hệ thống mẫu trong hoạt động của Thanh...

Tải về
51/KH-VKSTC 09/04/2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị " Tập huấn công tác thực hành...

Tải về
1667/UBND 15/04/2020

Công văn ngày 16/4/2020 về việc triển khai các biện pháp...

Tải về
489/QĐ-TTg 07/04/2020

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW...

Tải về
45/2020/NĐ-CP 07/04/2020

Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường...

Tải về
03/HĐPBGDPL 08/04/2020

Công văn về việc tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến...

Tải về
686/SNV-CCVTLT 12/04/2020

Công văn về việc quản lý tài liệu khi cơ quan, tổ chức chia,...

Tải về
 
Lịch tiếp công dân
Kết quả xử lý đơn
Tin báo tố giác
Kế hoạch - Tài chính

Ảnh hoạt động

Đăng nhập thành viên