18:54 ICT Thứ ba, 04/08/2020
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

Hệ thống văn bản »

Quang cao giua trang
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC 05/06/2020

Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát...

Tải về
Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP 01/06/2020

Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện một số điều...

Tải về
21/CT-TTg 25/05/2020

Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt...

Tải về
2274/UBND 20/05/2020

Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về...

Tải về
2023/UBND 09/05/2020

Công văn ngày 09/5/2020 của UBND tỉnh về việc các biện pháp...

Tải về
62/KH-UBND 07/05/2020

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các...

Tải về
4398-CV/TU 04/05/2020

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số...

Tải về
278/KH-TU 29/04/2020

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày...

Tải về
173/TB-TW 06/04/2020

Thông báo kết luận của ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ...

Tải về
1901/UBND-KGVX 29/04/2020

Công văn ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các...

Tải về
19/HD-VKSTC 29/04/2020

Hướng dẫn việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng...

Tải về
05/CT-VKSTC 27/04/2020

Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết...

Tải về
19/CT-TTg 24/04/2020

Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,...

Tải về
1815/UBND 23/04/2020

Công văn ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về Thực hiện các biện...

Tải về
111 /QĐ-VKSTC 17/04/2020

Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi...

Tải về
108/QĐ-VKSTC 16/04/2020

Quyết định ban hành Hệ thống mẫu trong hoạt động của Thanh...

Tải về
51/KH-VKSTC 10/04/2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị " Tập huấn công tác thực hành...

Tải về
1667/UBND 16/04/2020

Công văn ngày 16/4/2020 về việc triển khai các biện pháp...

Tải về
489/QĐ-TTg 08/04/2020

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW...

Tải về
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020

Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường...

Tải về
 
Lịch tiếp công dân
Kết quả xử lý đơn
Tin báo tố giác
Kế hoạch - Tài chính

Ảnh hoạt động

Đăng nhập thành viên