15:05 ICT Chủ nhật, 11/04/2021
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

Hệ thống văn bản »

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
70/2020/QH14 13/11/2020

Luật Thỏa thuận quốc tế

Tải về
Quy định số 371/QĐ-VKSTC 15/10/2020

Ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên...

Tải về
Quy định số 363/QĐ-VKSTC 12/10/2020

Ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên...

Tải về
Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC 09/09/2020

Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có...

Tải về
Quyết định số 303/QĐ-VKSTC 26/08/2020

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức...

Tải về
Quyết định số 150/QĐ-VKSTC 26/08/2020

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe máy công chuyên...

Tải về
10/CT-UBND 19/08/2020

Chỉ thị về việc chủ động ứng phó các tình huống thiên tai...

Tải về
Quy chế số 299/QĐ-VKSTC 19/08/2020

Ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng...

Tải về
1180/QĐ-TTg 04/08/2020

Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm...

Tải về
Chỉ thị số 06/CT-VKSTC 26/06/2020

Chỉ thị tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi...

Tải về
Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC 12/06/2020

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Tải về
Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC 05/06/2020

Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát...

Tải về
Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP 01/06/2020

Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện một số điều...

Tải về
21/CT-TTg 25/05/2020

Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt...

Tải về
2274/UBND 20/05/2020

Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về...

Tải về
2023/UBND 09/05/2020

Công văn ngày 09/5/2020 của UBND tỉnh về việc các biện pháp...

Tải về
62/KH-UBND 07/05/2020

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các...

Tải về
4398-CV/TU 04/05/2020

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số...

Tải về
278/KH-TU 29/04/2020

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày...

Tải về
173/TB-TW 06/04/2020

Thông báo kết luận của ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ...

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 
Lịch tiếp công dân
Kết quả xử lý đơn
Tin báo tố giác
Kế hoạch - Tài chính

Ảnh hoạt động

Đăng nhập thành viên