16:14 EDT Chủ nhật, 20/09/2020
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

Hệ thống văn bản »

Quang cao giua trang
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC 08/09/2020

Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có...

Tải về
Quyết định số 303/QĐ-VKSTC 25/08/2020

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức...

Tải về
Quyết định số 150/QĐ-VKSTC 25/08/2020

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe máy công chuyên...

Tải về
Quy chế số 299/QĐ-VKSTC 18/08/2020

Ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng...

Tải về
Chỉ thị số 06/CT-VKSTC 25/06/2020

Chỉ thị tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi...

Tải về
Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC 11/06/2020

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Tải về
Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC 04/06/2020

Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát...

Tải về
Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP 31/05/2020

Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện một số điều...

Tải về
19/HD-VKSTC 28/04/2020

Hướng dẫn việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng...

Tải về
05/CT-VKSTC 26/04/2020

Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết...

Tải về
111 /QĐ-VKSTC 16/04/2020

Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi...

Tải về
108/QĐ-VKSTC 15/04/2020

Quyết định ban hành Hệ thống mẫu trong hoạt động của Thanh...

Tải về
51/KH-VKSTC 09/04/2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị " Tập huấn công tác thực hành...

Tải về
1376/VKSTC-V15 05/04/2020

Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà...

Tải về
03/CT-VKSTC 02/04/2020

Chỉ thị về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm...

Tải về
505/QĐ-VKSTC 17/12/2017

Quyết định ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công...

Tải về
26/QĐ-VKSTC 09/02/2020

Quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và các chức...

Tải về
08/QĐ-VKSTC 15/01/2020

Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,...

Tải về
TL 14/01/2020

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu 60 năm ngành KSND

Tải về
07/KH-VKSTC 14/01/2020

Kế hoạch Cuộc thi tìm hiểu 60 năm ngành KSND

Tải về
 
Lịch tiếp công dân
Kết quả xử lý đơn
Tin báo tố giác
Kế hoạch - Tài chính

Ảnh hoạt động

Đăng nhập thành viên