03:38 ICT Thứ sáu, 06/12/2019
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

Hệ thống văn bản »

Quang cao giua trang
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
02/2017/TT-TANDTC 28/07/2017

Ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa

Tải về
01/2017/TT-TANDTC 28/07/2017

Quy định về Phòng xử án

Tải về
TLHN 11/01/2017

Tài liệu hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân...

Tải về
373/QĐ-VKS-P12 30/03/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 12

Tải về
337/QĐ-VKS-VP 30/03/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng tổng hợp

Tải về
338/QĐ-VKS-TK 30/03/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Thống kê

Tải về
339/QĐ-VKS-P11 30/03/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 11

Tải về
340/QĐ-VKS-P10 30/03/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 10

Tải về
341/QĐ-VKS-P9 30/03/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 9

Tải về
342/QĐ-VKS-P8 30/03/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 8

Tải về
300/QĐ-VKS-P7 16/03/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 7

Tải về
343/QĐ-VKS-P3 30/03/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 3

Tải về
344/QĐ-VKS-P1 30/03/2016

Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 1

Tải về
673/VKS-P12 09/04/2015

V/v hướng dẫn công tác nghiệp vụ

Tải về
656/VKS-P9 07/04/2015

V/v rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ

Tải về
TLHN 20/01/2015

TLHN: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015_Báo cáo tham...

Tải về
TLHN 20/01/2015

TLHN: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

Tải về
208/VKS-VP 12/01/2015

Góp ý Dự thảo kế hoạch công tác 2015

Tải về
65/2014/QĐ-UBND 25/12/2014

Quyết định ban hành quy chế phối hợp phòng ngừa và xử lý...

Tải về
37-CT/TU 31/12/2014

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động...

Tải về