08:15 EDT Thứ năm, 28/09/2023
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

Hệ thống văn bản »

Quang cao giua trang
Hoc tap HCM
Chúc mừng năm mới
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
VBHD 13/07/2023

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM PHÒNG 1

Tải về
VBHD 25/05/2023

VĂN BẢN GIẢI ĐÁP HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ PHÒNG 7

Tải về
725/KH-UBND 29/08/2021

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã...

Tải về
32/HD-VKSTC 25/08/2021

Hướng dẫn một số nội dung trong kiểm sát việc giải quyết các...

Tải về
31/HD-VKSTC 24/08/2021

Hướng dẫn kiểm sát biên bản phiên tòa, phiên họp xét xử vụ...

Tải về
255/QĐ-VKSTC 15/08/2021

Quyết định số 255/QĐ-VKSTC ngày 16/8/2021 của Viện trưởng...

Tải về
07/CT-VKSTC 05/08/2021

Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng VKSND...

Tải về
69/2020/QH14 12/11/2020

LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO...

Tải về
67/2020/QH14 12/11/2020

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm...

Tải về
70/2020/QH14 12/11/2020

Luật Thỏa thuận quốc tế

Tải về
Quy định số 371/QĐ-VKSTC 14/10/2020

Ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên...

Tải về
Quy định số 363/QĐ-VKSTC 11/10/2020

Ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên...

Tải về
Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC 08/09/2020

Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có...

Tải về
Quyết định số 303/QĐ-VKSTC 25/08/2020

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức...

Tải về
Quyết định số 150/QĐ-VKSTC 25/08/2020

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe máy công chuyên...

Tải về
10/CT-UBND 18/08/2020

Chỉ thị về việc chủ động ứng phó các tình huống thiên tai...

Tải về
Quy chế số 299/QĐ-VKSTC 18/08/2020

Ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng...

Tải về
1180/QĐ-TTg 03/08/2020

Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm...

Tải về
Chỉ thị số 06/CT-VKSTC 25/06/2020

Chỉ thị tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi...

Tải về
Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC 11/06/2020

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau