12:07 ICT Thứ bảy, 18/09/2021
TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

Hệ thống văn bản »

Chúc mừng năm mới
Quang cao giua trang
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
725/KH-UBND 30/08/2021

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã...

Tải về
32/HD-VKSTC 26/08/2021

Hướng dẫn một số nội dung trong kiểm sát việc giải quyết các...

Tải về
31/HD-VKSTC 25/08/2021

Hướng dẫn kiểm sát biên bản phiên tòa, phiên họp xét xử vụ...

Tải về
255/QĐ-VKSTC 16/08/2021

Quyết định số 255/QĐ-VKSTC ngày 16/8/2021 của Viện trưởng...

Tải về
07/CT-VKSTC 06/08/2021

Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng VKSND...

Tải về
69/2020/QH14 13/11/2020

LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO...

Tải về
67/2020/QH14 13/11/2020

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm...

Tải về
70/2020/QH14 13/11/2020

Luật Thỏa thuận quốc tế

Tải về
Quy định số 371/QĐ-VKSTC 15/10/2020

Ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên...

Tải về
Quy định số 363/QĐ-VKSTC 12/10/2020

Ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên...

Tải về
Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC 09/09/2020

Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có...

Tải về
Quyết định số 303/QĐ-VKSTC 26/08/2020

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức...

Tải về
Quyết định số 150/QĐ-VKSTC 26/08/2020

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe máy công chuyên...

Tải về
10/CT-UBND 19/08/2020

Chỉ thị về việc chủ động ứng phó các tình huống thiên tai...

Tải về
Quy chế số 299/QĐ-VKSTC 19/08/2020

Ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng...

Tải về
1180/QĐ-TTg 04/08/2020

Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm...

Tải về
Chỉ thị số 06/CT-VKSTC 26/06/2020

Chỉ thị tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi...

Tải về
Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC 12/06/2020

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Tải về
Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC 05/06/2020

Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát...

Tải về
Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP 01/06/2020

Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện một số điều...

Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau